MrLunk on Instagram

Sunday, May 29, 2011

Ik WEIGER Lid te worden van een 'Wietclub' !


Ik WEIGER lid te worden van om het even welke 'Club' of Politieke partij danwel groepering die DISCRIMINEERT.


Minister Opstelten's 'Wietclubs' en Wietpas zijn discriminerend op basis van Nationaliteit !


Dit is tegen Artikel 1 van de Grondwet !


_________________________________________________
Artikel 1 Grondwet biedt een belangrijke basis voor de bestrijding van discriminatie. In dit artikel staat namelijk het gelijkheidsbeginsel en het discriminatieverbod geformuleerd. Het artikel geeft aan dat gelijke gevallen gelijk behandeld dienen te worden (gelijkheidsbeginsel) en dat discriminatie op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook niet is toegestaan (discriminatieverbod). Het gelijkheidsbeginsel en het verbod van discriminatie zijn een van de meest fundamentele beginselen van onze rechtsorde.1 In het hierna volgende stuk zal uiteengezet worden wat de betekenis is van artikel 1 Grondwet. Voorts zal worden uiteengezet wie een beroep kan doen op dit artikel en op welke wijze dit kan gebeuren.

_________________________________________________

Uit de textverklaring:
"Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan."
Bronlink...

Ik zie dus geen andere oplossing dan Cannabis zelf gaan kweken voor eigen gebruik...
Of naar een huisdealer te gaan...

Groet,
Peter Lunk
MrLunk.Tk
facebook.com/MrLunk
coffeeshopNEWS.nl

Search This Blog

Find MrLunk on Facebook

Pinterest

Last 30 days: