Friday, January 21, 2011

Even geen Politiek... Maar Wetenschap. (Via:Grenswetenschap)

De Partij voor de Vrijheid biedt in ieder geval geen vrijheden voor diegenen die cannabis weten te waarderen. De gristelijke partijen zijn al jaren tegen alle stoffen die, in hun ogen, een goede relatie met de heer in de weg staan. Het netto effect in het politieke landschap is een verschuiving van een liberaal softdrugsbeleid naar een rigide verbodsbeleid en criminalisering van alles wat naar wiet ruikt. Maar is het wel verstandig om ons gedoogbeleid overboord te zetten en keihard law & order toe te passen? Als het gaat om een cannabisdebat bestaan er een heleboel misvattingen, desinformatie en propaganda. Wat weten we eigenlijk van cannabis?

cannabis, de verboden plant
(Cannabis, de plant waar iedereen zich druk over maakt)

Het aantal landelijke coffeeshops is gedaald van 702 in 2007 naar 666 vorig jaar en dat is nog maar het begin. Aan de andere kant is het aantal thuiskwekers gestegen. Van de 738 Belgische wiettelers die in 2009 tegen de lamp liepen bleken er 526 voor persoonlijk gebruik te kweken. In 2007 werden 466 Belgische wietplantages ontmanteld. Maar niet alleen het terugdringen van het aantal coffeeshops heeft prioriteit, ook is de overheid druk doende om een zogenaamde ''wietpas'' in het leven te roepen. Met deze wietpas kunnen alleen Nederlanders bij de laatst overgebleven coffeeshops hun wietje kopen. Volgens sommigen zou dat een ramp zijn. Amsterdam zou bijvoorbeeld hierdoor de interesse van de vele toeristen verliezen en zodoende veel inkomsten mislopen.

Inmiddels is een hevig publiek en politiek debat gaande waarbij vooral de anti-wiet groep te horen is. De argumenten waarmee de anti-wiet groep hun stelling verdedigt zijn doorgaans uit hun verband gerukt of gewoon niet waar, maar worden wel telkens breed in de media of door politici als ''waarheden'' herhaald. Vandaag brengen wij geen politiek maar kei-harde wetenschap om voor eens en altijd de zin en onzin over cannabis te scheiden.

bron: GrensWetenschap"Het is maar een marginale groep mensen die cannabis gebruikt"

Verschillende officiële schattingen spreken van 130 tot 190 miljoen mondiale gebruikers tussen de 15 en 64 jaar. Een aantal dat volgens onderzoekers in 15 landen aan het stijgen is. We spreken dus over 2.9% tot 4.3% van de wereldbevolking, waarvan de meesten in Noord-Amerika en Europa wonen. Ongeveer 2,5 miljoen Nederlanders zouden ''ooit'' cannabis gebruikt hebben, waarvan 363.000 ''recent'' gebruik rapporteerden. 80.000 gebruikers zouden dat dagelijks doen. De meerderheid van de gebruikers is ouder dan 24 jaar (Bron)


United Nations Office on Drugs and Crime, "World Drug Report 2010" (United Nations: Vienna, Austria, 2010), p. 194.
United Nations Office on Drugs and Crime, "World Drug Report 2009" (United Nations: Vienna, Austria, 2009), p. 89.
United Nations Office on Drugs and Crime, "World Drug Report 2006, Volume 1: Analysis" (United Nations: Vienna, Austria, 2006), p. 23. 

"Tegenwoordig zit er zo veel THC in de cannabis dat van softdrugs geen sprake meer is"

THC is het voornaamste ingrediënt van de cannabisplant dat de gewenste effecten teweeg brengt. Tegenstanders menen dat in de loop der jaren dankzij intensievere teel- en kweekmethoden het gehalte aan THC ''gevaarlijk hoog'' zou zijn in vergelijking tot de kwaliteit uit de jaren '60 en '70. Tegenwoordig zou het gehalte THC tot wel 10 keer meer zijn.

Uitkomsten van verschillende onderzoeken onderschrijven die beweringen niet. Het is wel zo dat de kwaliteit van Amerikaanse cannabis voor wat betreft het THC-gehalte gestegen is. In Europa zijn de THC-gehaltes min of meer gelijk gebleven. Voor 1980 gold Amerikaanse cannabis in vergelijking tot Europese cannabis als lage kwaliteit. In 2008 onderzochten 23 Britse politieafdelingen de potentie van in beslag genomen cannabis. Uit de onderzochte 2.2921 monsters kwamen de volgende cijfers naar voren:

De gemiddelde THC-concentratie was 16.2% (in een bereik van 4.1% tot 46%). Van de geïmporteerde cannabis lag het gemiddelde op 8.4% (in een bereik van 0.3% tot 22%). Deze waarden liggen dicht bij de waarden uit eerdere jaren.

Hardwick, Sheila; King, Leslie, "Home Office Cannabis Potency Study 2008," Home Office Scientific Development Branch (Sandridge, St Albans, UK: May 2008), p. 1.
King, Leslie A., "EMCDDA Insights - An Overview of Cannabis Potency in Europe," European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2004), p. 52.

thc gehalte

Notes: All numbers are percentages. The THC percentages are "Non-normalized Delta-9 THC Concentrations in Different Forms by Year Confiscated 1985 - Present," and cannabinoid percentages (CBD, CBC, CBN) are "Non-Normalized Cannabinoid Averages of Illicit Cannabis Samples by Year Seized." The cannabinoids CBN = Cannabidiol, CBC = Cannabichromene and CBN = Cannabinol.
 
Quarterly Report #104, Dec. 16, 2008 - March 15, 2009, University of Mississippi Potency Monitoring Project (Oxford, MS: National Center for Natural Products Research, a Division of the Research Institute of Pharmaceutical Sciences, 2008), Mahmoud A. ElSohly, PhD, Director, NIDA Marijuana Project (NIDA Contract #N01DA-5-7746), pp. 8 and 10.
Quarterly Report #100, Dec. 16, 2007 - March 15, 2008, University of Mississippi Potency Monitoring Project (Oxford, MS: National Center for Natural Products Research, a Division of the Research Institute of Pharmaceutical Sciences, 2008), Mahmoud A. ElSohly, PhD, Director, NIDA Marijuana Project (NIDA Contract #N01DA-5-7746), pp. 8 and 10.
Quarterly Report #76, Nov. 9, 2001-Feb. 8, 2002, University of Mississippi Potency Monitoring Project (Oxford, MS: National Center for the Development of Natural Products, Research Institute of Pharmaceutical Sciences, 2002), Mahmoud A. ElSohly, PhD, Director, NIDA Marijuana Project (NIDA Contract #N01DA-0-7707), Table 3, p. 8.


"Gebruik van cannabis leidt tot extra ziektekosten"

Van alle landen kent Australië het hoogste aantal cannabisgebruikers. Uit recentelijke Australische studies blijkt dat cannabisgebruik voor 0.2% zou drukken op de gezondheidszorg. Ter vergelijking zouden alcohol en sigaretten verantwoordelijk zijn voor een lastendruk op de gezondheidszorg van respectievelijk 2.3% en 2.5%.
Hall, Wayne and Degenhardt, Louise, "Adverse health effects of non-medical cannabis use," The Lancet (London, United Kingdom: October 17, 2009) Vol. 374, p. 1389. Zie ook hier.

Er zijn aanwijzingen dat licht gebruik van cannabis leidt tot een verminderde kans op verschillende vormen van kanker.

Liang, Caihua; McClean, Michael D.; Marsit, Carmen; Christensen, Brock; Peters, Edward; Nelson, Heather H.; Kelsey, Karl T, "A Population-Based Case-Control Study of Marijuana Use and Head and Neck Squamous Cell Carcinoma," Cancer Research Prevention (New Milford, CT: American Association for Cancer Research, August 2009), p. 766.

"Het gebruik van overmatig cannabis is dodelijk"

Voor zover bekend uit de officiële stukken is er nog nooit iemand overleden aan het (overmatig) gebruik van cannabis alleen. Onderzoek op apen en andere dieren wees uit dat het praktisch onmogelijk is om een overdosis cannabis naar binnen te werken. Zo zou iemand van 70 kilo minstens 70 gram cannabis moeten doorslikken om in de gevarenzone te komen. In 1995 kwam de Wereld Gezondheids Organisatie ook al tot dezelfde conclusie.

Shafer, Raymond P., et al, Marihuana: A Signal of Misunderstanding, Ch. III, (Washington DC: National Commission on Marihuana and Drug Abuse, 1972); Hall, W., Room, R. & Bondy, S., WHO Project on Health Implications of Cannabis Use: A Comparative Appraisal of the Health and Psychological Consequences of Alcohol, Cannabis, Nicotine and Opiate Use, August 28, 1995, (Geneva, Switzerland: World Health Organization, March 1998). 

wat kost het
(Hoewel hier oogluikend toegestaan is Nederland niet de goedkoopste plek om wiet te kopen)

"Cannabisgebruikers worden sloom en kunnen niet meer normaal nadenken"

Diverse onderzoeken konden niet aantonen dat er een verband is met neuropsychologische stoornissen. Grappig is om op te merken dat onderstaande onderzoekers er op voorhand vanuit gingen die verbanden wel te vinden.

Grant, Igor, et al., "Non-Acute (Residual) Neurocognitive Effects Of Cannabis Use: A Meta-Analytic Study," Journal of the International Neuropsychological Society (Cambridge University Press: July 2003), 9, p. 687.

"Dat kan wel zijn, maar door het gebruik van cannabis worden je hersenen wel degelijk aangetast"

Er is geen verband gevonden tussen het gebruik van cannabis en neurocognitieve functies. Langdurig gebruik van cannabis zorgt er wel voor dat voor wat betreft de onderdelen leren en vergeten de gebruiker iets afwijkt van de controlegroep, een effect dat vanzelf weg gaat als men stopt met het gebruik van cannabis.

Grant, Igor, et al., "Non-Acute (Residual) Neurocognitive Effects Of Cannabis Use: A Meta-Analytic Study," Journal of the International Neuropsychological Society (Cambridge University Press: July 2003), 9, p. 685.

"En toch word je dom als je cannabis gebruikt"

Actuele gebruikers van 5 of meer jointjes per week scoren inderdaad iets minder tijdens intelligentietesten. Een effect dat vanzelf verdwijnt zodra men stopt met het gebruik van cannabis.

Fried, Peter, Barbara Watkinson, Deborah James, and Robert Gray, "Current and former marijuana use: preliminary findings of a longitudinal study of effects on IQ in young adults," Canadian Medical Association Journal, April 2, 2002, 166(7), p. 887. 

"Ha, zie je wel"

Men volgde 15 jaar lang 1.318 deelnemers om de effecten van cannabis op de cognitie te meten. Onderzoekers vonden geen significante verschillen tussen zware en lichte gebruikers en niet-gebruikers. 

Constantine G. Lyketsos, Elizabeth Garrett, Kung-Yee Liang, and James C. Anthony. (1999). "Cannabis Use and Cognitive Decline in Persons under 65 Years of Age," American Journal of Epidemiology, Vol. 149, No. 9

"Pubers worden door cannabis gebruik zombies die de hele dag op hun bed liggen en school verwaarlozen"

Het amotivatiesyndroom (apathie, lusteloos, lethargisch) bij pubers wordt vaak toegeschreven aan het gebruik van cannabis. Ook in dit geval werd er geen oorzakelijk verband gevonden. Wel lijkt het erop dat pubers die lijden aan het amotivatiesyndroom eerder geneigd zijn om cannabis te gebruiken. De Wereld Gezondheids Organisatie zei hierover het volgende: "It is doubtful that cannabis use produces a well defined amotivational syndrome."

Hall, W., Room, R. & Bondy, S., WHO Project on Health Implications of Cannabis Use: A Comparative Appraisal of the Health and Psychological Consequences of Alcohol, Cannabis, Nicotine and Opiate Use, August 28, 1995 (Geneva, Switzerland: World Health Organization, March 1998). 

"Je krijgt psychoses of wordt schizofreen als je cannabis gebruikt"

Er zijn onderzoeken waarbij er een link wordt gelegd tussen cannabisgebruik en psychoses of schizofrenie. Aangenomen wordt dat het gebruik van cannabis sluimerende psychoses en aanverwante stoornissen kan opwekken. Anderzijds zijn er ook onderzoeken die geen direct causaal verband hebben gevonden; immers in de voorkomende gevallen bleken de gebruikers doorgaans bevattelijk voor psychotische aandoeningen en is het nog maar de vraag wat precies de rol van cannabis is. Demografisch gezien is de kans dat een cannabisgebruiker of niet-gebruiker psychotische aandoeningen krijgt gelijk, namelijk minder dan 3%. Een verhoging in het aantal cannabisgebruikers heeft tot nu toe niet geleidt tot meer mensen met psychotische aandoeningen.

Frisher, Martin; Crome, Ilana; Orsolina, Martino; and Croft, Peter, "Assessing the impact of cannabis use on trends in diagnosed schizophrenia in the United Kingdom from 1996 to 2005," Schizophrenia Research (Nashville, Tennessee: Schizophrenia International Research Society, September 2009) Vol. 113, Issue 2, p. 126. Moore, Theresa H M; Zammit, Stanley; Lingford-Hughes, Anne; Barnes, Thomas R E; Jones, Peter B; Burke, Margaret; Lewis, Glyn, "Cannabis use and risk of psychotic or aff ective mental health outcomes: a systematic review," The Lancet (London, United Kingdom: July 28, 2007) Vol 370, p. 327. Fergusson, David M., John Horwood & Elizabeth M. Ridder, "Tests of Causal Linkages Between Cannabis Use and Psychotic Symptoms," Addiction, Vol. 100, No. 3, March 2005, p. 363.

"Langdurig gebruik van cannabis leidt tot serieuze gezondheidsproblemen".

Tot nu toe is niet onomstotelijk bewezen dat cannabis na jarenlang dagelijks gebruik de oorzaak is geweest van gerezen gezondheidsproblemen. Hoogstens kan men stellen dat: "on existing patterns of use, cannabis poses a much less serious public health problem than is currently posed by alcohol and tobacco in Western societies." Wel is het zo dat diegenen die cannabis roken een verhoogde kans hebben op blijvende beschadigingen aan het cardiovasculair systeem en de luchtwegen, al zijn die laatste twee meer toe te schrijven aan de tabak dan aan de cannabis.

Hall, W., Room, R. & Bondy, S., "WHO Project on Health Implications of Cannabis Use: A Comparative Appraisal of the Health and Psychological Consequences of Alcohol, Cannabis, Nicotine and Opiate Use," (Geneva, Switzerland: World Health Organization, March 1998). 

"Cannabisgebruikers vormen als verkeersdeelnemers een onaanvaardbaar risico"

Hoewel het niet verstandig is om in benevelde toestand aan het verkeer deel te nemen vallen de risico's van het gebruik van cannabis en het deelnemen aan het verkeer in de praktijk wel mee. Cannabisgebruikers zijn door de effecten geneigd hun rijstijl aan te passen waardoor ze minder risico's nemen of vormen. Ze rijden minder hard, vermijden ''lastige'' manoeuvres en zijn zich, in tegenstelling tot alchoholgebruikers, bewust van de mate waarin ze onder invloed zijn. Onderzoekers zijn het erover eens dat rijden onder invloed van cannabis een negatief effect heeft op de rijvaardigheid maar door compensatie, de aangepaste rijstijl, vormen cannabisgebruikers een minder risico op de weg dan niet- gebruikers. Een uur na het gebruik van cannabis zijn de negatieve effecten op de rijvaardigheid niet meer meet- of aantoonbaar.

Department for Transport, "Cannabis and driving: a review of the literature and commentary (No.12)," (London, United Kingdom: May 2000). Laberge, Jason C., Nicholas J. Ward, "Research Note: Cannabis and Driving -- Research Needs and Issues for Transportation Policy," Journal of Drug Issues, Dec. 2004, pp. 978. Laberge, Jason C., Nicholas J. Ward, "Research Note: Cannabis and Driving -- Research Needs and Issues for Transportation Policy," Journal of Drug Issues, Dec. 2004, pp. 980.

"Gedogen of legaliseren van cannabis leidt tot meer gebruik"

Er zijn geen bewijzen gevonden dat na het gedogen van cannabis in Nederland in 1976 het gebruik van cannabis is toegenomen. Tot 1996 bleef het gemiddelde aantal Nederlandse gebruikers gelijk aan of zelfs onder het aantal Amerikaanse gebruikers. En dat terwijl de strafmaat voor het bezit en gebruik van cannabis in Amerika veel zwaarder is. Het is niet bewezen dat een streng cannabisbeleid van verbieden en bestraffen heeft geleid tot een vermindering in gebruik. 

MacCoun, Robert and Reuter, Peter, "Interpreting Dutch Cannabis Policy: Reasoning by Analogy in the Legalization Debate," Science (New York, NY: American Association for the Advancement of Science, October 3, 1997), pp. 50-51.
Donnelly, Neil; Hall, Wayne; Christie, Paul, "Cannabis Expiation Notice Scheme on levels and patterns of cannabis use in South Australia: evidence from the National Drug Strategy Household Surveys 1985–1995," Department of Health and Aged Care (Canberra, Australia: May 1998), p. 12.

Sinds 1969 is het internationale advies omtrent wel of niet criminaliseren van cannabis onveranderd gebleven, te weten: "Since 1969, government-appointed commissions in the United States, Canada, England, Australia, and the Netherlands concluded, after reviewing the scientific evidence, that marijuana''s dangers had previously been greatly exaggerated, and urged lawmakers to drastically reduce or eliminate penalties for marijuana possession."

Advisory Committee on Drug Dependence, Cannabis (London, England: Her Majesty''s Stationery Office, 1969); Canadian Government Commission of Inquiry, The Non-Medical Use of Drugs (Ottawa, Canada: Information Canada, 1970); The National Commission on Marihuana and Drug Abuse, Marihuana: A Signal of Misunderstanding, (Nixon-Shafer Report) (Washington, DC: USGPO, 1972); Werkgroep Verdovende Middelen, Background and Risks of Drug Use (The Hague, The Netherlands: Staatsuigeverij, 1972); Senate Standing Committee on Social Welfare, Drug Problems in Australia-An Intoxicated Society (Canberra, Australia: Australian Government Publishing Service, 1977); Advisory Council on the Misuse of Drugs, "The classification of cannabis under the Misuse of Drugs Act 1971" (London, England, UK: Home Office, March 2002), ; House of Commons Home Affairs Committee Third Report, "The Government''s Drugs Policy: Is It Working?" (London, England, UK: Parliament, May 9, 2002), and "Cannabis: Our Position for a Canadian Public Policy," report of the Canadian Senate Special Committee on Illegal Drugs (Ottawa, Canada: Senate of Canada, September 2002).

waar wel en waar niet
( Verdeeldheid is groot )

Criminalisering leidt wel tot aanzienlijke verhogingen van kosten voor zowel de maatschappij in het algemeen en het justitieel apparaat in het bijzonder en werkt zware criminaliteit in de hand. Door criminalisering komen veel, doorgaans nette en jonge, burgers in aanraking met de politie, wat mogelijk gevolgen heeft voor hun toekomst. 

Police Foundation of the United Kingdom, "Drugs and the Law: Report of the Independent Inquiry into the Misuse of Drugs Act of 1971", April 4, 2000. The Police Foundation, based in London, England, is a nonprofit organization presided over by Charles, Crown Prince of Wales, which promotes research, debate and publication to improve the efficiency and effectiveness of policing in the UK.

"Our findings do not support claims that criminalization reduces cannabis use and that decriminalization increases cannabis use."

Reinarman, Craig; Cohen, Peter D.A.; Kaal, Hendrien L.,"The Limited Relevance of Drug Policy: Cannabis in Amsterdam and in San Francisco," American Journal of Public Health (Washington, DC: American Public Health Association, May 2004) Vol 94, No. 5, pp. 840 and 841. 

Ondanks de eenvoudige verkrijgbaarheid zijn er in Nederland, vergeleken met het Europese gemiddelde, iets minder gebruikers. De prevalentie van recent (laatste jaar) gebruik in Europa is 7%; in Nederland is die 5%. 

"Cannabisgebruikers zijn gewelddadig"

Onderzoeken naar gewelddadigheden en het gebruik van cannabis wijzen erop dat cannabis gewelddadig gedrag eerder voorkomt dan veroorzaakt. Cannabis heeft door haar specifieke effecten een pacificerende werking op gebruikers.

Shafer, Raymond P., et al, Marihuana: A Signal of Misunderstanding, Ch. III, (Washington DC: National Commission on Marihuana and Drug Abuse, 1972). 

"Cannabis is een opstapje naar andere of hard drugs"

Een vaak gehoord argument tegen cannabis is dat een jointje roken onvermijdelijk zou leiden tot een carrière als volledig junk met als eindresultaat een neus vol coke of een heroïne-shot in de arm. In 1999 was de conclusie van het Institute of Medicine dat onderzoek deed naar de zogenaamde "gateway theory" (dat gebruik van cannabis zou leiden tot gebruik van andere (hardere) drugs het volgende: "There is no conclusive evidence that the drug effects of marijuana are causally linked to the subsequent abuse of other illicit drugs."

Janet E. Joy, Stanley J. Watson, Jr., and John A Benson, Jr., "Marijuana and Medicine: Assessing the Science Base,"Division of Neuroscience and Behavioral Research, Institute of Medicine (Washington, DC: National Academy Press, 1999), p. 6. 

Zijn drugsverslaafden hun carrière inderdaad begonnen met cannabis? Nee. Vrijwel alle harddruggebruikers zijn begonnen met een nicotine- en/of alcoholverslaving. Er is geen causaal verband tussen cannabisgebruik en het gebruik van andere drugs.

Janet E. Joy, Stanley J. Watson, Jr., and John A Benson, Jr., "Marijuana and Medicine: Assessing the Science Base,"Division of Neuroscience and Behavioral Research, Institute of Medicine (Washington, DC: National Academy Press, 1999), p. 99. 

Het RIVM, het adviesorgaan voor de overheid, heeft een risicoschatting gedaan. Het rapport kunt u hier nalezen. De conclusies van de risicoschatting komen goed tot uiting in het onderstaande overzicht.

risicoschatting cannabis

Cannabis, wiet, marijuana of weed, al duizenden jaren lang kent de mensheid het gebruik van deze opzienbarende plant. Soms werd de plant als heilig sacrement gebruikt in sjamanistische rituelen en soms puur als genotsmiddel. Tegenwoordig wordt cannabis steeds vaker op doktersrecept uitgeschreven als middel tegen chronische pijnen. In medisch opzicht is cannabis een van de veiligste therapeutische middelendie een arts kan voorschrijven. Door jarenlange misinformatie en soms keiharde propaganda hebben heel veel mensen een verkeerd beeld van cannabis en haar gebruikers. Lees bijvoorbeeld hier maar de comments van Telegraaflezers onder een artikel over cannabis en toerisme. Zij vormen mede het draagvlak waarop de politiek haar standpunten bepaalt.

De huidige overheid weet dat in de ons omringende landen het gebruik van cannabis ondanks stevige verboden en straffen hoger is dan in Nederland. Het rigide beleid tegen het gedogen of legaliseren van cannabis is niet gebaseerd op feiten maar op een politieke, morele en deels religieuze ideologie. Dat het her-criminaliseren van cannabis zal leiden tot hogere (maatschappelijke en justitiële) kosten en de zwarte handel in de hand werkt terwijl het gebruik niet zal dalen maakt hen niets uit. Ideologie is net als een geloof een blinde reus: het kan bergen verzetten, maar ziet niet welke.

bron: GrensWetenschap

Search This Blog

Find MrLunk on Facebook

Pinterest

Last 30 days: