Tuesday, December 21, 2010

Handtekeningenactie om Tweede Kamer hard- en softdrugs te laten reguleren


De Stichting Drugsbeleid lanceert vandaag een petitie die iedereen kan tekenen om de Tweede Kamer op te roepen het debat over regulering van hard- en softdrugs aan te gaan. Veel politici gaan dit debat liever uit de weg, maar met 40.000 handtekeningen komt het onderwerp op de agenda en moet de Kamer het bespreken. 
 
De Stichting Drugsbeleid is voor het toestaan van productie, verkoop en bezit van drugs, met strikte regels voor een zo gering en veilig mogelijk gebruik. “Regulering dringt de criminaliteit met tientallen procenten terug en bespaart miljarden. Precies de speerpunten van de regeringscoalitie !”, aldus voorzitter Raimond Dufour. Tevens maakt het de gezondheidsrisico's beheersbaar.
 
Het huidige verbod van soft- en harddrugs veroorzaakt minstens de helft van alle criminaliteit in Nederland. Daarmee kost het burgers en bedrijven dik 15 miljard per jaar. "Door drugs te reguleren kunnen politie en justitie zich bezig gaan houden met zinnigere zaken” zegt Dufour. “Daarnaast levert regulering de Nederlandse schatkist miljarden op, omdat accijns kan worden geheven en er niet langer geld verdwijnt in de bodemloze put van het drugsverbod ". 
 
Regulering leidt niet tot meer gebruik, stelt de Stichting Drugsbeleid. De coffeeshops noch de gedoogregels      bij de andere drugs hebben de gevreesde ramspoed gebracht. Integendeel: in Nederland wordt juist minder gebruikt dan in repressievere landen als Frankrijk, Engeland en de Verenigde Staten.  
 
Regulering leidt tot drastische beperking van het aantal verkooppunten, tot kwaliteitscontrole en geloofwaardige voorlichting. Een veel effectievere manier om drugsmisbruik tegen te gaan !
 
De petitie kan getekend worden op:
www.drugsbeleid.petities.nl

Meer informatie: www.drugsbeleid.nl
 
Contact:
mr Raimond Dufour, voorzitter
EMail:  r.dufour@chello.nl

Search This Blog

Find MrLunk on Facebook

Pinterest

Last 30 days: